top of page

 

 

Monipuolinen työhistoria hyvinkin erilaisilla aloilla ja erilaisissa työyhteisöissä on antanut näkökulmaa työyhteisöiden tyypillisimpiin kipupisteisiin. Näitä ovat esimerkiksi erilaisten ihmistyyppien kohtaaminen ja käsitteleminen, tiimien johtaminen, toimiva sisäinen asiakaspalvelu, ajanhallinta ja työmotivaation ylläpitäminen. Näihin kaikkiin asioihin on olemassa erinomaisia työkaluja.

 

Parantamisen varaa tekemiseen löytyy aina mutta olen onnekseni ollut myös työyhteisössä, jossa nämä asiat on saatu toimimaan hyvin. Tämä on tapahtunut asioista puhumalla, laadukkaalla koulutuksella, yhteisiin tavoitteisiin sitouttamisella ja positiivisen työkulttuurin luomisella.

 

Vastaavasti olen kokenut myös sen, että stressipisteet saadaan pomppaamaan kattoon esimerkiksi epäselvillä toimenkuvilla, huonolla kommunikoinnilla,

 

 

 

 ajanhallinnan puuttumisella, sekä tiimien sisäisillä erimielisyyksillä. Kaikki nämä johtavat helposti turhiin   sairaspoissaoloihin ja työtehokkuuden radikaaliin laskuun. Tämän takianäistä asioista on tärkeää puhua jatkuvasti. Parhaimmassa tapauksessa laadukkaalla kouluttamisella voidaan ennalta ehkäistä työpaikan monia ristiriitoja

monia ristiriitoja ja sitä kautta poissaoloja ja työajan väärinkäyttöä.

 

Vuosien kokemus esimiestyössä hyvin erityyppisissä työpaikoissa, sekä yrittäjänä on antanut etuoikeuden kohdata satoja erilaisia ihmisiä. Ihmisiä pitää osata käsitellä sekä yksilöinä, että tiiminä. Tämä vaatii ymmärryksen laajentamista mutta siinä onnistuessaan työyhteisö alkaa voimaan paremmin. Ihmisten välinen kommunikointi on viestintää. Siinä yritys voi myöskin olla sekä sisäisesti että ulkoisesti joko erinomainen tai surkea.

 

Olen itse löytänyt menestysreseptit huippuviestintään esimerkiksi puhelimella ja sähköpostilla. Olemalla viestinnässä hyvä tai jopa huipputekijä, voitat puolellesi monta henkilöä joka viikko!

Copyright 2016 ©

Jukka Hyvärinen

bottom of page